Máy Khuấy Sơn Á Âu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU

HOTLINE 0909 266 949 Tư vấn hỗ trợ 24/7
Menu
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider

Máy khuấy sơn thí nghiệm

Xem thêm >>

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK01

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK03

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK04

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK04

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

 Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK05

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn thí nghiệm AD-15-1

Máy khuấy sơn thí nghiệm AD-15-1

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn 50 lít-200 lít

Xem thêm >>

Máy khuấy sơn 50 lít Amix-B01

Máy khuấy sơn 50 lít Amix-B01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-B05

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-B05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn 100 lít Amix-B02

Máy khuấy sơn 100 lít Amix-B02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-B03

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-B03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn chân cao 200 lít Amix-B04

Máy khuấy sơn chân cao 200 lít Amix-B04

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn

Xem thêm >>

Máy khuấy sơn 50 lít Amix-S07

Máy khuấy sơn 50 lít Amix-S07

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn 2 trục Amix-S10

Máy khuấy sơn 2 trục Amix-S10

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn 100 lít Amix-S06

Máy khuấy sơn 100 lít Amix-S06

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-S04

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-S04

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn công nghiệp 300 lít Amix-S01

Máy khuấy sơn công nghiệp 300 lít Amix-S01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn công nghiệp 1000 lít Amix-S03

Máy khuấy sơn công nghiệp 1000 lít Amix-S03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền

Xem thêm >>

MÁY NGHIỀN RỔ 400-500 KG AN-05-30

MÁY NGHIỀN RỔ 400-500 KG AN-05-30

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY NGHIỀN RỔ 200-300KG AN-05-22

MÁY NGHIỀN RỔ 200-300KG AN-05-22

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY NGHIỀN RỔ 100-200KG AN-05-15

MÁY NGHIỀN RỔ 100-200KG AN-05-15

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền rổ 20-50 kg AN-05-5

Máy nghiền rổ 20-50 kg AN-05-5

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY NGHIỀN RỔ 10-20KG AN-05-2

MÁY NGHIỀN RỔ 10-20KG AN-05-2

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY NGHIỀN RỔ THÍ NGHIỆM AN-05-1

MÁY NGHIỀN RỔ THÍ NGHIỆM AN-05-1

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy điện

Xem thêm >>

MÁY KHUẤY ĐIỆN 20-100 LÍT AMIX-D02

MÁY KHUẤY ĐIỆN 20-100 LÍT AMIX-D02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy phân tán AU-D01

Máy khuấy phân tán AU-D01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY ĐIỆN 200 LÍT AMIX AD-03

MÁY KHUẤY ĐIỆN 200 LÍT AMIX AD-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY ĐIỆN HAI TRỤC AD-15D

MÁY KHUẤY ĐIỆN HAI TRỤC AD-15D

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY ĐIỆN GÁ NGANG PHUY AD-05

MÁY KHUẤY ĐIỆN GÁ NGANG PHUY AD-05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY THỦY LỰC 100-2000 lít AD-15

MÁY KHUẤY THỦY LỰC 100-2000 lít AD-15

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy khí nén

Xem thêm >>

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN NÂNG TAY AMIX-K01

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN NÂNG TAY AMIX-K01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN TỰ ĐỘNG 20 LÍT AMIX-K02

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN TỰ ĐỘNG 20 LÍT AMIX-K02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN 200 LÍT TỰ ĐỘNG AMIX-K03

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN 200 LÍT TỰ ĐỘNG AMIX-K03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN GÁ PHUY 200 LÍT AMIX-K04

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN GÁ PHUY 200 LÍT AMIX-K04

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN KẸP PHUY 200 LÍT AMIX-K05

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN KẸP PHUY 200 LÍT AMIX-K05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN THÙNG IBC AMIX-K07

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN THÙNG IBC AMIX-K07

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn Khuấy

Xem thêm >>

BỒN KHUẤY GIA NHIỆT TANK-A01

BỒN KHUẤY GIA NHIỆT TANK-A01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY THỰC PHẨM Á ÂU

BỒN KHUẤY THỰC PHẨM Á ÂU

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY NẮP HỞ TANK-B01

BỒN KHUẤY NẮP HỞ TANK-B01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY NẤP RỜI TANK-B02

BỒN KHUẤY NẤP RỜI TANK-B02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY NẮP KÍN TANK-B03

BỒN KHUẤY NẮP KÍN TANK-B03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY 300 LÍT TANK-B04

BỒN KHUẤY 300 LÍT TANK-B04

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy trộn công nghiệp

Xem thêm >>

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-01

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn nấu công nghiệp thực phẩm Tank-08

Bồn nấu công nghiệp thực phẩm Tank-08

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy keo công nghiệp Tank-09

Bồn khuấy keo công nghiệp Tank-09

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy hóa chất công nghiệp Tank-10

Bồn khuấy hóa chất công nghiệp Tank-10

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-02

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-03

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn chứa inox

Xem thêm >>

BỒN CHỨA INOX 50 LÍT AB-01-50

BỒN CHỨA INOX 50 LÍT AB-01-50

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn chứa inox 100 lít AB-01-100

Bồn chứa inox 100 lít AB-01-100

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN INOX 200 LÍT AB-01-200

BỒN INOX 200 LÍT AB-01-200

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN CHỨA INOX 500 LÍT AB-01-500

BỒN CHỨA INOX 500 LÍT AB-01-500

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN CHỨA THỰC PHẨM AB-02

BỒN CHỨA THỰC PHẨM AB-02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN CHỨA GIA NHIỆT AB-03

BỒN CHỨA GIA NHIỆT AB-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy cầm tay

Xem thêm >>

Máy khuấy cầm tay Amix-1200

Máy khuấy cầm tay Amix-1200

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy cầm tay Rubimix 7

Máy khuấy cầm tay Rubimix 7

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy cầm tay Rubimix 9N 1200

Máy khuấy cầm tay Rubimix 9N 1200

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy cầm tay Rubimix 9N-Plus

Máy khuấy cầm tay Rubimix 9N-Plus

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy cầm tay khí nén AT-03

Máy khuấy cầm tay khí nén AT-03

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Cánh khuấy

Xem thêm >>

CÁNH KHUẤY CHONG CHÓNG AC-01

CÁNH KHUẤY CHONG CHÓNG AC-01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

CÁNH KHUẤY THỦY LỰC AC-02

CÁNH KHUẤY THỦY LỰC AC-02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

ĐĨA KHUẤY PHÂN TÁN AC-03A

ĐĨA KHUẤY PHÂN TÁN AC-03A

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

CÁNH KHUẤY PHÂN TÁN AC-03

CÁNH KHUẤY PHÂN TÁN AC-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

CÁNH KHUẤY TỰ BUNG AC-05

CÁNH KHUẤY TỰ BUNG AC-05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

TRỤC KHUẤY INOX 304 AA-T-03

TRỤC KHUẤY INOX 304 AA-T-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiếc rót sơn

Xem thêm >>

Máy chiết rót sơn tự động AO-02

Máy chiết rót sơn tự động AO-02

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiết rót 2 vòi AF-02

Máy chiết rót 2 vòi AF-02

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiết rót tự động AF-04

Máy chiết rót tự động AF-04

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiết rót 1 vòi AF-01

Máy chiết rót 1 vòi AF-01

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiếc rót sơn AO-01

Máy chiếc rót sơn AO-01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiếc rót sơn AO-03

Máy chiếc rót sơn AO-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy trộn bột khô nằm ngang

Xem thêm >>

Máy trộn bột khô Amix-AT04

Máy trộn bột khô Amix-AT04

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy trộn bột trét 2 tầng Mix-AT01

Máy trộn bột trét 2 tầng Mix-AT01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy trộn bột thực phẩm nằm ngang Mix-AT02

Máy trộn bột thực phẩm nằm ngang Mix-AT02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn trộn lập phương Mix-AT03

Bồn trộn lập phương Mix-AT03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang

Xem thêm >>

Bi nghiền thủy tinh

Bi nghiền thủy tinh

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bi nghiền sứ ceramix

Bi nghiền sứ ceramix

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang NA-LAB

Máy nghiền ngang NA-LAB

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang NA-NANO

Máy nghiền ngang NA-NANO

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang NA-IC

Máy nghiền ngang NA-IC

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang NA-IS

Máy nghiền ngang NA-IS

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

Thi công lắp đặt máy nghiền sơn tại công ty khách hàng

Thi công lắp đặt máy nghiền sơn tại công ty khách hàng

- Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công lắp đặt máy nghiền rổ, máy khuấy, bồn khuấy, bồn chứa... Ứng dụng trong các ngành công nghiệp sơn, keo, phân bón, .... -...

Giao hàng máy khuấy sơn tốc độ cao 30hp đi Long An

Giao hàng máy khuấy sơn tốc độ cao 30hp đi Long An

- Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn tốc độ cao 30hp. - Thương hiệu: Amixtech - Sản xuất: Á Âu - Bảo hành: 12 tháng - Hotline: 0909 266 949

Giao hàng máy nghiền rổ đĩa đôi đi Bình Dương

Giao hàng máy nghiền rổ đĩa đôi đi Bình Dương

Á Âu nhận gia công thiết kế máy nghiền rổ, máy khuấy, bồn khuấy theo yêu cầu của khách hàng, với các dòng máy nghiền sau: máy nghiền rổ thí nghiệm, máy nghiền...

Giao máy khuấy sơn 500 lít ở Đồng Nai

Giao máy khuấy sơn 500 lít ở Đồng Nai

Máy khuấy sơn 500 lít chuyên dùng trong các ngành sơn, Với chi phí giá thành thấp, rất phù hợp với công ty đầu tư ban đầu. Linh kiện tốt, thiết kế chuyên dụng...

Giao bồn khuấy gia nhiệt 100 lít đi Vũng Tàu

Giao bồn khuấy gia nhiệt 100 lít đi Vũng Tàu

Bồn khuấy gia nhiệt 100 lít được thiết kế chuyên nghiệp. Sử dụng thông dụng trong việc khuấy trộn thực phẩm, sữa, mỹ phẩm,dược phẩm...với dung tích 100...

Máy nghiền paste màu sơn

Máy nghiền paste màu sơn

Á Âu chuyên thiết kế sản xuất các dòng máy nghiền, máy nhũ hóa, máy khuấy, bồn khuấy, bồn chứa, trong các ngành phân bón, sơn, mực in, keo, hóa chất, thực phẩm,...

Máy nhũ hóa phân bón

Máy nhũ hóa phân bón

Máy nhũ hóa phân bón- Thương hiệu: Amixtech-Liên hệ đặt hàng: 0909 266 949-Giao hàng toàn quốc

Bồn inox công nghiệp, bồn chứa hóa chất

Bồn inox công nghiệp, bồn chứa hóa chất

bồn inox công nghiệp, bồn chứa inox, bồn chứa hóa chất, bồn chứa 1000 lít, bồn chứa 2000 lít, bồn chứa 5000 lít, bồn chứa thực phẩm, bồn chứa mỹ phẩm, bồn...

Máy khuấy sơn tốc độ cao tại tp Hồ Chí Minh

Máy khuấy sơn tốc độ cao tại tp Hồ Chí Minh

Á Âu chuyên gia công chế tạo Máy khuấy sơn tốc độ cao tại tp Hồ Chí Minh, máy khuấy sơn tốc độ cao, máy khuấy sơn 1000 lít, máy khuấy sơn 500 lít, máy phân tán...

Bồn khuấy sơn nước

Bồn khuấy sơn nước

Á Âu chuyên gia công chế tạo bồn khuấy sơn nước, bồn khuấy khuấy sơn công nghiệp, bồn khuấy sơn 1000 lít, bồn khuấy sơn, máy khuấy sơn, bán bồn khuấy sơn...

Máy khuấy hóa chất 20 lít

Máy khuấy hóa chất 20 lít

Máy khuấy hóa chất 20 lít có tính năng là dùng khuấy phân tán và hòa tan dung dịch. Máy khuấy hóa chất thiết kế nâng hạ tự động bằng điện, hỗ trợ mạnh...

Máy khuấy sơn 200 lít

Máy khuấy sơn 200 lít

- Máy khuấy sơn 200 lít tốc độ cao, công suất lớn, khuấy phân tán và hòa tan dung dịch. - Máy khuấy thiết kế nâng hạ tự động, hổ trợ mạnh trong công việc...

Giao hàng bồn khuấy hóa chất đi Bình Dương

Giao hàng bồn khuấy hóa chất đi Bình Dương

Á Âu chuyên gia công chế tạo bồn khuấy hóa chất, bồn khuấy công nghiệp, bồn khuấy inox, bồn khuấy thực phẩm, bồn khuấy mỹ phẩm, bồn khuấy gia nhiệt, bồn...

Giao bồn chứa inox 10000 lít ở Bình Dương

Giao bồn chứa inox 10000 lít ở Bình Dương

Bồn chứa inox 10000 lít, chuyên dùng trong ngàng hóa chất, bồn chứa sơn, bồn chứa keo, bồn chứa 1 tấn, bồn chứa 2 tấn, bồn chứa 5 tấn, bồn chứa công nghiệp,...

Tin tức

Á Âu Tất Bật Làm Việc Cho Các Đơn Hàng Cuối Năm

Á Âu Tất Bật Làm Việc Cho Các Đơn Hàng Cuối Năm

Những ngày cuối năm 2018, các anh thợ cơ khí tại Á Âu vẫn tất bật với công việc của mình. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng họ vẫn tận tụy, miệt mài với công...

Xem thêm
Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với công suất máy.

Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với công suất máy.

Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với công suất máy, cánh khuấy chong chóng, cánh khuấy thủy lực, đĩa phân tán,cánh khuấy phân tán, cánh khuấy tự...

Xem thêm
Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay

Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay

Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay, máy khuấy sơn tốc độ cao, máy khuấy sơn gá ngang phuy, máy khuấy sơn thùng ibc, máy khuấy sơn nâng hạ, máy khuấy sơn...

Xem thêm
Các dòng máy khuấy thí nghiệm

Các dòng máy khuấy thí nghiệm

Á Âu chuyên cung cấp các dòng máy khuấy thí nghiệm hay dòng máy khuấy nhỏ từ 01-20 lít, dùng để khuấy trong phòng thí nghiệm lấy mẫu thử.

Xem thêm
Bồn chứa sơn

Bồn chứa sơn

Á Âu chuyên gia công sản xuất bồn chứa sơn, bồn khuấy sơn, máy khuấy sơn, máy chiếc rót sơn

Xem thêm
Máy khuấy sơn công nghiệp

Máy khuấy sơn công nghiệp

Máy khuấy sơn công nghiệp với công suất lớn, tốc độ quay nhanh, đặc biệt với cơ cấu xoay ngang máy có thể khuấy được 2 bồn chứa sơn tại 1 vị trí cố định,...

Xem thêm
Bồn khuấy sơn 100 lít

Bồn khuấy sơn 100 lít

Bồn khuấy sơn có dung tích khuấy 100 lít. Bồn giúp khuấy đều hỗn hợp sơn và nước tạo thành một hỗn hợp thống nhất.

Xem thêm
Bồn chứa sơn định lượng 1000 lít

Bồn chứa sơn định lượng 1000 lít

- Cấu tạo bồn: nắp bồn, thân bồn, chân bồn, cân định lượng, van xả liệu, chân bồn. Bồn có thể tích 1000 lít. Bồn được làm từ inox 304. Ngoài chức năng...

Xem thêm
Cánh khuấy sơn

Cánh khuấy sơn

Cánh khuấy sơn được thiết kế với những thanh khuấy hướng lên xuống đều nhau, mỗi thanh có một góc cắt và cạnh chém khác nhau, làm tăng khả năng va đập với...

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước công nghiệp 2000 lít

Máy khuấy sơn nước công nghiệp 2000 lít

Máy khuấy sơn công nghiệp là dạng máy lớn dùng khuấy dung tích 1000 lít trở lên với công suất motor là 60hp, tốc độ vòng quay cực nhanh. Cánh khuấy phân tán chuyên...

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước 200 lít

Máy khuấy sơn nước 200 lít

Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn 200 lít Thương hiệu: Amixtech Sản xuất: Việt Nam Bảo hành: 1 năm Ứng dụng: Ngành sơn, keo, mực in, hóa chất

Xem thêm
Máy khuấy 500 lít

Máy khuấy 500 lít

Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy, bồn khuấy, bồn trộn bột, bồn chứa, máy nghiền trong các lĩnh vực như sơn, mực in, keo, hóa chất, thực phẩm, mỹ phẩm,...

Xem thêm
Các loại máy khuấy sơn thí nghiệm hiện nay

Các loại máy khuấy sơn thí nghiệm hiện nay

Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy sơn thí nghiệm, máy khuấy sơn cầm tay, máy khuấy keo thí nghiệm, máy khuấy hóa chất thí nghiệm, máy khuấy mực thí nghi...

Xem thêm
Máy khuấy sơn cầm tay

Máy khuấy sơn cầm tay

- Máy khuấy sơn cầm tay Rubimix 7 - Công suất: 1200W - Xuất xứ: Trung Quốc - Liên hệ đặt hàng: 0909 266 949 - Giao hàng toàn quốc

Xem thêm
Máy khuấy vữa cầm tay 1800w

Máy khuấy vữa cầm tay 1800w

Máy khuấy vữa cầm tay 1800w - Công suất: 1800W - Xuất xứ: Linh kiện Tây Ban Nha- sản xuất Trung Quốc - Liên hệ đặt hàng: 0909 266 949 - Giao hàng toàn quốc

Xem thêm
Cánh khuấy thí nghiệm

Cánh khuấy thí nghiệm

Cánh khuấy thí nghiệm- Thương hiệu: Amixtech- Vật liệu: inox 304- Kích thước: Theo yêu cầu- Liên hệ đặt hàng: 0909 266 949 - Giao hàng toàn quốc

Xem thêm
Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ

Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ

Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ- Thương hiệu: Amixtech- Vật liệu: inox 304- Kích thước: Theo yêu cầu- Liên hệ đặt hàng: 0909 266 949 - Giao hàng toàn quốc

Xem thêm
Máy khuấy sơn phòng nổ

Máy khuấy sơn phòng nổ

Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất thiết kế các dòng máy khuấy sơn, máy khuấy sơn thí nghiệm, máy khuấy sơn công nghiệp, máy khuấy sơn phòng nổ. Ngoài...

Xem thêm
Máy khuấy sơn 50 lít

Máy khuấy sơn 50 lít

Á Âu là đơn vị chuyên thiết kế và sản xuất máy khuấy, bồn chứa inox, bồn khuấy, bồn khuấy gia nhiệt, trong các lĩnh vực như sơn, keo, mực in, hóa chất, thực...

Xem thêm
Hệ thống sàn thao tác sản xuất nước sơn

Hệ thống sàn thao tác sản xuất nước sơn

- Thương hiệu: Amixtech. - Bảo hành: 12 Tháng. - Tình trạng hàng hóa: Còn hàng. - Hotline: 0909 266 949

Xem thêm
Máy khuấy sơn dầu 500 lít

Máy khuấy sơn dầu 500 lít

Á Âu là đơn vị chuyên thiết kế sản xuất các dòng máy khuấy như máy khuấy sơn, máy khuấy keo, máy khuấy hóa chất, máy khuấy phân bón, máy khuấy chất tẩy rửa,...

Xem thêm
Các dòng máy khuấy sơn hiện nay

Các dòng máy khuấy sơn hiện nay

Công ty Á Âu chuyên thiết kế và sản xuất các dòng máy khuấy trộn như máy khuấy sơn, máy khuấy keo, máy khuấy phân bón, máy khuấy mực in, máy khuấy hóa chất,...

Xem thêm
Gia công bồn khuấy, bồn khuấy công nghiệp

Gia công bồn khuấy, bồn khuấy công nghiệp

Công ty Á Âu chuyên gia công sản xuất bồn khuấy, bồn khuấy gia nhiệt, bồn khuấy công nghiệp, máy khuấy trong các lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm,...

Xem thêm
Máy khuấy sơn 10hp

Máy khuấy sơn 10hp

- Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn 10hp-Thương hiệu: Amixtech. - Bảo hành: 12 Tháng. - Tình trạng hàng hóa: Còn hàng. - Hotline: 0909 266 949

Xem thêm
Máy khuấy sơn 30HP

Máy khuấy sơn 30HP

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất các dòng máy khuấy trộn như máy khuấy sơn, máy khuấy keo, máy khuấy hóa chất, máy khuấy mực in,... Các loại máy...

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước 1 tấn

Máy khuấy sơn nước 1 tấn

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất các dòng máy khuấy sơn như máy khuấy sơn thí nghiệm, máy khuấy sơn nâng hạ khí nén 100-200 lít, máy khuấy sơn thủy...

Xem thêm

Á Âu Tất Bật Làm Việc Cho Các Đơn Hàng Cuối Năm

Những ngày cuối năm 2018, các anh thợ cơ khí tại...

Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với công suất máy.

Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với...

Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay

Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay, máy...

Các dòng máy khuấy thí nghiệm

Á Âu chuyên cung cấp các dòng máy khuấy thí nghiệm...

Bồn chứa sơn

Á Âu chuyên gia công sản xuất bồn chứa sơn, bồn...

Máy khuấy sơn công nghiệp

Máy khuấy sơn công nghiệp với công suất lớn, tốc...

Bồn khuấy sơn 100 lít

Bồn khuấy sơn có dung tích khuấy 100 lít. Bồn giúp...

Bồn chứa sơn định lượng 1000 lít

- Cấu tạo bồn: nắp bồn, thân bồn, chân bồn, cân...

Cánh khuấy sơn

Cánh khuấy sơn được thiết kế với những thanh...

Máy khuấy sơn nước công nghiệp 2000 lít

Máy khuấy sơn công nghiệp là dạng máy lớn dùng...

Máy khuấy sơn nước 200 lít

Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn 200 lít Thương hiệu:...

Máy khuấy 500 lít

Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy, bồn khuấy,...

Các loại máy khuấy sơn thí nghiệm hiện nay

Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy sơn thí nghiệm,...

Máy khuấy sơn cầm tay

- Máy khuấy sơn cầm tay Rubimix 7 - Công suất: 1200W...

Máy khuấy vữa cầm tay 1800w

Máy khuấy vữa cầm tay 1800w - Công suất: 1800W - Xuất...

Cánh khuấy thí nghiệm

Cánh khuấy thí nghiệm- Thương hiệu: Amixtech- Vật...

Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ

Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ- Thương hiệu: Amixtech-...

Máy khuấy sơn phòng nổ

Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất thiết...

Máy khuấy sơn 50 lít

Á Âu là đơn vị chuyên thiết kế và sản xuất máy...

Hệ thống sàn thao tác sản xuất nước sơn

- Thương hiệu: Amixtech. - Bảo hành: 12 Tháng. - Tình...

Máy khuấy sơn dầu 500 lít

Á Âu là đơn vị chuyên thiết kế sản xuất các...

Các dòng máy khuấy sơn hiện nay

Công ty Á Âu chuyên thiết kế và sản xuất các dòng...

Gia công bồn khuấy, bồn khuấy công nghiệp

Công ty Á Âu chuyên gia công sản xuất bồn khuấy,...

Máy khuấy sơn 10hp

- Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn 10hp-Thương hiệu:...

Máy khuấy sơn 30HP

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất...

Máy khuấy sơn nước 1 tấn

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất...

Video clip

Đối tác

backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường