Máy Khuấy Sơn Á Âu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU

HOTLINE 0909 266 949 Tư vấn hỗ trợ 24/7
Menu
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider

Máy khuấy sơn thí nghiệm

Xem thêm >>

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK01

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK03

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK04

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK04

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

 Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK05

Máy khuấy sơn thí nghiệm Amix-MK05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn thí nghiệm AD-15-1

Máy khuấy sơn thí nghiệm AD-15-1

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn 50 lít-200 lít

Xem thêm >>

Máy khuấy sơn 50 lít Amix-B01

Máy khuấy sơn 50 lít Amix-B01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-B05

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-B05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn 100 lít Amix-B02

Máy khuấy sơn 100 lít Amix-B02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-B03

Máy khuấy sơn 200 lít Amix-B03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn chân cao 200 lít Amix-B04

Máy khuấy sơn chân cao 200 lít Amix-B04

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

Bồn chứa inox 200 lít AB-01-200

Bồn chứa inox 200 lít AB-01-200

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Giá tốt hơn-Vui lòng liên hệ

Máy khuấy sơn thủy lực

Xem thêm >>

Máy khuấy sơn tốc độ cao AU-D01

Máy khuấy sơn tốc độ cao AU-D01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ- 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn 2 trục Amix-S10

Máy khuấy sơn 2 trục Amix-S10

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

Bồn giải nhiệt 2 lớp Tank Jacket

Bồn giải nhiệt 2 lớp Tank Jacket

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Giá tốt hơn-Vui lòng liên hệ - 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn sàn thao tác 3000 lít-3500 lít

Máy khuấy sơn sàn thao tác 3000 lít-3500 lít

Giá: Liên hệ: 0909 266 949

Giá khuyến mãi: Liên hệ: 0909 266 949

Máy khuấy sơn sàn thao tác phòng nổ

Máy khuấy sơn sàn thao tác phòng nổ

Giá: Liên hệ: 0909 266 949

Giá khuyến mãi: Liên hệ: 0909 266 949

Máy khuấy sơn 3000-4000-5000 lít

Máy khuấy sơn 3000-4000-5000 lít

Giá: Liên hệ: 0909 266 949

Giá khuyến mãi: Liên hệ: 0909 266 949

Máy nghiền rổ

Xem thêm >>

MÁY NGHIỀN RỔ 400-500 KG AN-05-30

MÁY NGHIỀN RỔ 400-500 KG AN-05-30

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY NGHIỀN RỔ 200-300KG AN-05-22

MÁY NGHIỀN RỔ 200-300KG AN-05-22

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY NGHIỀN RỔ 100-200KG AN-05-15

MÁY NGHIỀN RỔ 100-200KG AN-05-15

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền rổ 20-50 kg AN-05-5

Máy nghiền rổ 20-50 kg AN-05-5

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY NGHIỀN RỔ 10-20KG AN-05-2

MÁY NGHIỀN RỔ 10-20KG AN-05-2

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY NGHIỀN RỔ THÍ NGHIỆM AN-05-1

MÁY NGHIỀN RỔ THÍ NGHIỆM AN-05-1

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang

Xem thêm >>

Bi nghiền thủy tinh

Bi nghiền thủy tinh

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bi nghiền sứ ceramix

Bi nghiền sứ ceramix

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang NA-LAB

Máy nghiền ngang NA-LAB

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang NA-NANO

Máy nghiền ngang NA-NANO

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang NA-IC

Máy nghiền ngang NA-IC

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy nghiền ngang NA-IS

Máy nghiền ngang NA-IS

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy điện

Xem thêm >>

MÁY KHUẤY ĐIỆN 20-100 LÍT AMIX-D02

MÁY KHUẤY ĐIỆN 20-100 LÍT AMIX-D02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy phân tán AU-D01

Máy khuấy phân tán AU-D01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY ĐIỆN 200 LÍT AMIX AD-03

MÁY KHUẤY ĐIỆN 200 LÍT AMIX AD-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY ĐIỆN HAI TRỤC AD-15D

MÁY KHUẤY ĐIỆN HAI TRỤC AD-15D

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY ĐIỆN GÁ NGANG PHUY AD-05

MÁY KHUẤY ĐIỆN GÁ NGANG PHUY AD-05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY THỦY LỰC 100-2000 lít AD-15

MÁY KHUẤY THỦY LỰC 100-2000 lít AD-15

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy khí nén

Xem thêm >>

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN NÂNG TAY AMIX-K01

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN NÂNG TAY AMIX-K01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN TỰ ĐỘNG 20 LÍT AMIX-K02

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN TỰ ĐỘNG 20 LÍT AMIX-K02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN 200 LÍT TỰ ĐỘNG AMIX-K03

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN 200 LÍT TỰ ĐỘNG AMIX-K03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN GÁ PHUY 200 LÍT AMIX-K04

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN GÁ PHUY 200 LÍT AMIX-K04

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN KẸP PHUY 200 LÍT AMIX-K05

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN KẸP PHUY 200 LÍT AMIX-K05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN THÙNG IBC AMIX-K07

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN THÙNG IBC AMIX-K07

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn Khuấy

Xem thêm >>

BỒN KHUẤY GIA NHIỆT TANK-A01

BỒN KHUẤY GIA NHIỆT TANK-A01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY THỰC PHẨM Á ÂU

BỒN KHUẤY THỰC PHẨM Á ÂU

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY NẮP HỞ TANK-B01

BỒN KHUẤY NẮP HỞ TANK-B01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY NẤP RỜI TANK-B02

BỒN KHUẤY NẤP RỜI TANK-B02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY NẮP KÍN TANK-B03

BỒN KHUẤY NẮP KÍN TANK-B03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN KHUẤY 300 LÍT TANK-B04

BỒN KHUẤY 300 LÍT TANK-B04

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy trộn công nghiệp

Xem thêm >>

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-01

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn nấu công nghiệp thực phẩm Tank-08

Bồn nấu công nghiệp thực phẩm Tank-08

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy keo công nghiệp Tank-09

Bồn khuấy keo công nghiệp Tank-09

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy hóa chất công nghiệp Tank-10

Bồn khuấy hóa chất công nghiệp Tank-10

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy sơn sàn thao tác 100-200 lít Tank-11

Bồn khuấy sơn sàn thao tác 100-200 lít Tank-11

Giá: Liên hệ: 0909 266 949

Giá khuyến mãi: Liên hệ: 0909 266 949

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-02

Bồn khuấy trộn công nghiệp Tank-02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn chứa inox

Xem thêm >>

Bồn chứa inox 100 lít AB-01-100

Bồn chứa inox 100 lít AB-01-100

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

BỒN INOX 200 LÍT AB-01-200

BỒN INOX 200 LÍT AB-01-200

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn chứa sơn 500 lít Tank-05

Bồn chứa sơn 500 lít Tank-05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn chứa sơn 1000 lít AB-01-1000

Bồn chứa sơn 1000 lít AB-01-1000

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn chứa sơn giải nhiệt 2 lớp 500-1000 lít

Bồn chứa sơn giải nhiệt 2 lớp 500-1000 lít

Giá: Liên hệ: 0909 266 949

Giá khuyến mãi: Liên hệ: 0909 266 949

Bồn chứa sơn giải nhiệt 2 lớp 100-200 lít

Bồn chứa sơn giải nhiệt 2 lớp 100-200 lít

Giá: Liên hệ: 0909 266 949

Giá khuyến mãi: Liên hệ: 0909 266 949

Máy khuấy cầm tay

Xem thêm >>

Máy khuấy cầm tay Amix-1200

Máy khuấy cầm tay Amix-1200

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy cầm tay Rubimix 7

Máy khuấy cầm tay Rubimix 7

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy cầm tay Rubimix 9N 1200

Máy khuấy cầm tay Rubimix 9N 1200

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy cầm tay Rubimix 9N-Plus

Máy khuấy cầm tay Rubimix 9N-Plus

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy khuấy cầm tay khí nén AT-03

Máy khuấy cầm tay khí nén AT-03

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Cánh khuấy

Xem thêm >>

CÁNH KHUẤY CHONG CHÓNG AC-01

CÁNH KHUẤY CHONG CHÓNG AC-01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

CÁNH KHUẤY THỦY LỰC AC-02

CÁNH KHUẤY THỦY LỰC AC-02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

ĐĨA KHUẤY PHÂN TÁN AC-03A

ĐĨA KHUẤY PHÂN TÁN AC-03A

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

CÁNH KHUẤY PHÂN TÁN AC-03

CÁNH KHUẤY PHÂN TÁN AC-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

CÁNH KHUẤY TỰ BUNG AC-05

CÁNH KHUẤY TỰ BUNG AC-05

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

TRỤC KHUẤY INOX 304 AA-T-03

TRỤC KHUẤY INOX 304 AA-T-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiếc rót sơn

Xem thêm >>

Máy chiết rót sơn tự động AO-02

Máy chiết rót sơn tự động AO-02

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiết rót 2 vòi AF-02

Máy chiết rót 2 vòi AF-02

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiết rót tự động AF-04

Máy chiết rót tự động AF-04

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiết rót 1 vòi AF-01

Máy chiết rót 1 vòi AF-01

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiếc rót sơn AO-01

Máy chiếc rót sơn AO-01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy chiếc rót sơn AO-03

Máy chiếc rót sơn AO-03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy trộn bột khô nằm ngang

Xem thêm >>

Máy trộn bột xây dựng AT-05-XD

Máy trộn bột xây dựng AT-05-XD

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy trộn bột khô Amix-AT04

Máy trộn bột khô Amix-AT04

Giá: Vui lòng liên hệ

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy trộn bột trét 2 tầng Mix-AT01

Máy trộn bột trét 2 tầng Mix-AT01

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy trộn bột thực phẩm nằm ngang Mix-AT02

Máy trộn bột thực phẩm nằm ngang Mix-AT02

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Bồn trộn lập phương Mix-AT03

Bồn trộn lập phương Mix-AT03

Giá: Theo thiết kế

Giá khuyến mãi: Vui lòng liên hệ

Máy trộn bột trét bao tự may AT-06

Máy trộn bột trét bao tự may AT-06

Giá: Liên hệ: 0909 266 949

Giá khuyến mãi: Liên hệ: 0909 266 949

HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

Thi công lắp đặt máy khuấy sơn 5000 lít tại nhà máy khách hàng

Thi công lắp đặt máy khuấy sơn 5000 lít tại nhà máy khách hàng

Thi công lắp đặt máy khuấy sơn 5000 lít tại nhà máy khách hàng

Công trình máy trộn xi măng kèm silo 30 tấn tại Cần Thơ

Công trình máy trộn xi măng kèm silo 30 tấn tại Cần Thơ

Công trình máy trộn xi măng kèm silo 30 tấn tại Cần Thơ, Gia công thiết kế theo yêu cầu khách hàng, Thương hiệu Amixtech, Giao hàng trên toàn quốc. Hotline: 0909 266 949...

Giao hàng bồn giải nhiệt sơn đi Đồng Nai

Giao hàng bồn giải nhiệt sơn đi Đồng Nai

Giao hàng bồn giải nhiệt sơn đi Đồng Nai, Bồn chứa sơn giải nhiệt 2 lớp, đánh bóng sáng, mối hàn mài nhẵn, bồn cao cấp, Thương hiệu: Amixtech, Giao hàng toàn...

Giao kiện hàng máy khuấy sơn phòng nổ đóng kiện gỗ đi Hà Nội

Giao kiện hàng máy khuấy sơn phòng nổ đóng kiện gỗ đi Hà Nội

Giao kiện hàng máy khuấy sơn phòng nổ đóng kiện gỗ đi Hà Nội, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Giao hàng máy trộn bột trét kèm silo chứa 30 tấn đi Nam Định

Giao hàng máy trộn bột trét kèm silo chứa 30 tấn đi Nam Định

Giao hàng máy trộn bột trét kèm silo chứa 30 tấn đi Nam Định, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Dây chuyền sản xuất sơn

Dây chuyền sản xuất sơn

Dây chuyền sản xuất sơn, Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr TRọng

Máy sản xuất sơn nước 1000 lít

Máy sản xuất sơn nước 1000 lít

Máy sản xuất sơn nước 1000 lít, Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr TRọng

Máy sản xuất sơn dung môi phòng nổ

Máy sản xuất sơn dung môi phòng nổ

Máy sản xuất sơn dung môi phòng nổ , Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Giao hàng bồn chứa sơn số lượng lớn đi Quảng Nam

Giao hàng bồn chứa sơn số lượng lớn đi Quảng Nam

Á Âu nhận thiết kế, gia công bồn chứa sơn, hay các thiết bị trong sản xuất sơn như máy khuấy sơn, máy nghiền sơn, bồn khuấy sơn, sàn thao tác khuấy sơn, máy...

Giao hàng máy khuấy bột bả 2 trục có cánh vét thành thùng 500 lít

Giao hàng máy khuấy bột bả 2 trục có cánh vét thành thùng 500 lít

Giao hàng máy khuấy bột bả 2 trục có cánh vét thành thùng 500 lít, máy khuấy thiết kế chuyên nghiệp , dùng khuấy trộn sơn, bột bả, keo, phân bón,... từ 100-500 lít...

Giao hàng máy khuấy sơn 200 lít đi Củ Chi

Giao hàng máy khuấy sơn 200 lít đi Củ Chi

Máy khuấy sơn 200 lít được nhân viên Á Âu bao bọc lại chuẩn bị cho lên xe tải, đi Củ Chi. Chúng tôi là đơn vị chuyên thiết kế và sản xuất các dòng máy khuấy...

Thi công lắp đặt máy nghiền sơn tại công ty khách hàng

Thi công lắp đặt máy nghiền sơn tại công ty khách hàng

- Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công lắp đặt máy nghiền rổ, máy khuấy, bồn khuấy, bồn chứa... Ứng dụng trong các ngành công nghiệp sơn, keo, phân bón, .... -...

Giao hàng máy khuấy sơn tốc độ cao 30hp đi Long An

Giao hàng máy khuấy sơn tốc độ cao 30hp đi Long An

- Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn tốc độ cao 30hp. - Thương hiệu: Amixtech - Sản xuất: Á Âu - Bảo hành: 12 tháng - Hotline: 0909 266 949

Giao hàng máy nghiền rổ đĩa đôi đi Bình Dương

Giao hàng máy nghiền rổ đĩa đôi đi Bình Dương

Á Âu nhận gia công thiết kế máy nghiền rổ, máy khuấy, bồn khuấy theo yêu cầu của khách hàng, với các dòng máy nghiền sau: máy nghiền rổ thí nghiệm, máy nghiền...

Giao máy khuấy sơn 500 lít ở Đồng Nai

Giao máy khuấy sơn 500 lít ở Đồng Nai

Máy khuấy sơn 500 lít chuyên dùng trong các ngành sơn, Với chi phí giá thành thấp, rất phù hợp với công ty đầu tư ban đầu. Linh kiện tốt, thiết kế chuyên dụng...

Máy nghiền paste màu sơn

Máy nghiền paste màu sơn

Á Âu chuyên thiết kế sản xuất các dòng máy nghiền, máy nhũ hóa, máy khuấy, bồn khuấy, bồn chứa, trong các ngành phân bón, sơn, mực in, keo, hóa chất, thực phẩm,...

Tin tức

Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với công suất máy.

Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với công suất máy.

Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với công suất máy, cánh khuấy chong chóng, cánh khuấy thủy lực, đĩa phân tán,cánh khuấy phân tán, cánh khuấy tự...

Xem thêm
Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay

Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay

Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay, máy khuấy sơn tốc độ cao, máy khuấy sơn gá ngang phuy, máy khuấy sơn thùng ibc, máy khuấy sơn nâng hạ, máy khuấy sơn...

Xem thêm
Các dòng máy khuấy thí nghiệm

Các dòng máy khuấy thí nghiệm

Á Âu chuyên cung cấp các dòng máy khuấy thí nghiệm hay dòng máy khuấy nhỏ từ 01-20 lít, dùng để khuấy trong phòng thí nghiệm lấy mẫu thử.

Xem thêm
Bồn chứa sơn

Bồn chứa sơn

Á Âu chuyên gia công sản xuất bồn chứa sơn, bồn khuấy sơn, máy khuấy sơn, máy chiếc rót sơn

Xem thêm
Máy khuấy sơn công nghiệp

Máy khuấy sơn công nghiệp

Máy khuấy sơn công nghiệp với công suất lớn, tốc độ quay nhanh, đặc biệt với cơ cấu xoay ngang máy có thể khuấy được 2 bồn chứa sơn tại 1 vị trí cố định,...

Xem thêm
Bồn khuấy sơn 100 lít

Bồn khuấy sơn 100 lít

Bồn khuấy sơn có dung tích khuấy 100 lít. Bồn giúp khuấy đều hỗn hợp sơn và nước tạo thành một hỗn hợp thống nhất.

Xem thêm
Bồn chứa sơn định lượng 1000 lít

Bồn chứa sơn định lượng 1000 lít

- Cấu tạo bồn: nắp bồn, thân bồn, chân bồn, cân định lượng, van xả liệu, chân bồn. Bồn có thể tích 1000 lít. Bồn được làm từ inox 304. Ngoài chức năng...

Xem thêm
Cánh khuấy sơn

Cánh khuấy sơn

Cánh khuấy sơn được thiết kế với những thanh khuấy hướng lên xuống đều nhau, mỗi thanh có một góc cắt và cạnh chém khác nhau, làm tăng khả năng va đập với...

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước công nghiệp 2000 lít

Máy khuấy sơn nước công nghiệp 2000 lít

Máy khuấy sơn công nghiệp là dạng máy lớn dùng khuấy dung tích 1000 lít trở lên với công suất motor là 60hp, tốc độ vòng quay cực nhanh. Cánh khuấy phân tán chuyên...

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước 200 lít

Máy khuấy sơn nước 200 lít

Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn 200 lít Thương hiệu: Amixtech Sản xuất: Việt Nam Bảo hành: 1 năm Ứng dụng: Ngành sơn, keo, mực in, hóa chất

Xem thêm
Máy khuấy 500 lít

Máy khuấy 500 lít

Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy, bồn khuấy, bồn trộn bột, bồn chứa, máy nghiền trong các lĩnh vực như sơn, mực in, keo, hóa chất, thực phẩm, mỹ phẩm,...

Xem thêm
Các loại máy khuấy sơn thí nghiệm hiện nay

Các loại máy khuấy sơn thí nghiệm hiện nay

Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy sơn thí nghiệm, máy khuấy sơn cầm tay, máy khuấy keo thí nghiệm, máy khuấy hóa chất thí nghiệm, máy khuấy mực thí nghi...

Xem thêm
Máy khuấy sơn cầm tay

Máy khuấy sơn cầm tay

- Máy khuấy sơn cầm tay Rubimix 7 - Công suất: 1200W - Xuất xứ: Trung Quốc - Liên hệ đặt hàng: 0909 266 949 - Giao hàng toàn quốc

Xem thêm
Máy khuấy vữa cầm tay 1800w

Máy khuấy vữa cầm tay 1800w

Máy khuấy vữa cầm tay 1800w - Công suất: 1800W - Xuất xứ: Linh kiện Tây Ban Nha- sản xuất Trung Quốc - Liên hệ đặt hàng: 0909 266 949 - Giao hàng toàn quốc

Xem thêm
Cánh khuấy thí nghiệm

Cánh khuấy thí nghiệm

Cánh khuấy thí nghiệm- Thương hiệu: Amixtech- Vật liệu: inox 304- Kích thước: Theo yêu cầu- Liên hệ đặt hàng: 0909 266 949 - Giao hàng toàn quốc

Xem thêm
Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ

Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ

Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ- Thương hiệu: Amixtech- Vật liệu: inox 304- Kích thước: Theo yêu cầu- Liên hệ đặt hàng: 0909 266 949 - Giao hàng toàn quốc

Xem thêm
Máy khuấy sơn phòng nổ

Máy khuấy sơn phòng nổ

Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất thiết kế các dòng máy khuấy sơn, máy khuấy sơn thí nghiệm, máy khuấy sơn công nghiệp, máy khuấy sơn phòng nổ. Ngoài...

Xem thêm
Máy khuấy sơn 50 lít

Máy khuấy sơn 50 lít

Á Âu là đơn vị chuyên thiết kế và sản xuất máy khuấy, bồn chứa inox, bồn khuấy, bồn khuấy gia nhiệt, trong các lĩnh vực như sơn, keo, mực in, hóa chất, thực...

Xem thêm
Hệ thống sàn thao tác sản xuất nước sơn

Hệ thống sàn thao tác sản xuất nước sơn

- Thương hiệu: Amixtech. - Bảo hành: 12 Tháng. - Tình trạng hàng hóa: Còn hàng. - Hotline: 0909 266 949

Xem thêm
Máy khuấy sơn dầu 500 lít

Máy khuấy sơn dầu 500 lít

Á Âu là đơn vị chuyên thiết kế sản xuất các dòng máy khuấy như máy khuấy sơn, máy khuấy keo, máy khuấy hóa chất, máy khuấy phân bón, máy khuấy chất tẩy rửa,...

Xem thêm
Các dòng máy khuấy sơn hiện nay

Các dòng máy khuấy sơn hiện nay

Công ty Á Âu chuyên thiết kế và sản xuất các dòng máy khuấy trộn như máy khuấy sơn, máy khuấy keo, máy khuấy phân bón, máy khuấy mực in, máy khuấy hóa chất,...

Xem thêm
Gia công bồn khuấy, bồn khuấy công nghiệp

Gia công bồn khuấy, bồn khuấy công nghiệp

Công ty Á Âu chuyên gia công sản xuất bồn khuấy, bồn khuấy gia nhiệt, bồn khuấy công nghiệp, máy khuấy trong các lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm,...

Xem thêm
Máy khuấy sơn 10hp

Máy khuấy sơn 10hp

- Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn 10hp-Thương hiệu: Amixtech. - Bảo hành: 12 Tháng. - Tình trạng hàng hóa: Còn hàng. - Hotline: 0909 266 949

Xem thêm
Máy khuấy sơn 30HP

Máy khuấy sơn 30HP

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất các dòng máy khuấy trộn như máy khuấy sơn, máy khuấy keo, máy khuấy hóa chất, máy khuấy mực in,... Các loại máy...

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước 1 tấn

Máy khuấy sơn nước 1 tấn

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất các dòng máy khuấy sơn như máy khuấy sơn thí nghiệm, máy khuấy sơn nâng hạ khí nén 100-200 lít, máy khuấy sơn thủy...

Xem thêm
Máy khuấy sơn dung môi thí nghiệm

Máy khuấy sơn dung môi thí nghiệm

Máy khuấy sơn dung môi thí nghiệm được gia công sản xuất trực tiếp tại nhà xưởng Á Âu. Máy dùng khuấy thí nghiệm lấy mẫu thử. Máy thích hợp khuấy trộn...

Xem thêm
Máy nghiền sơn nằm ngang 20 lít

Máy nghiền sơn nằm ngang 20 lít

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gai công sản xuất thi công lắp đặt máy khuấy, máy nghiền rổ, máy nghiền nằm ngang, máy chiết rót, bồn chứa, bồn gia nhiệt ....Ứng...

Xem thêm
Thi công lắp đặt hệ thống máy khuấy sơn phòng nổ tại công ty khách hàng

Thi công lắp đặt hệ thống máy khuấy sơn phòng nổ tại công ty khách hàng

Máy khuấy phòng nổ đây là dòng máy khuấy được nhiều doanh nghiệp sản xuất sơn tin dùng. Vì tính năng an toàn chống cháy nổ tốt, đảm bảo an toàn lao động...

Xem thêm
Máy nghiền rổ đĩa đôi là gì

Máy nghiền rổ đĩa đôi là gì

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên sản xuất thiết kế, thi công, lắp đặt máy nghiền rổ đĩa đôi, máy nghiền sơn, máy nghiền phân bón, và các dạng máy nghiền công...

Xem thêm
Thi công lắp đặt máy khuấy sơn PU công nghiệp 5000 lít

Thi công lắp đặt máy khuấy sơn PU công nghiệp 5000 lít

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công chế tạo các dòng máy khuấy trộn như máy khuấy sơn, máy khuấy keo, máy khuấy mực in, máy khuấy thực phẩm, máy khuấy mỹ...

Xem thêm
Máy khuấy sơn khí nén 20 lít

Máy khuấy sơn khí nén 20 lít

- Máy khuấy sơn khí nén 20 lít được ứng dụng trong khuấy trộn sơn, dung môi, keo, hóa chất với dung tích 20 lít đổ lại. Máy hoạt động hoàn toàn bằng khí nén...

Xem thêm
Máy khuấy sơn thí nghiệm 20 lít

Máy khuấy sơn thí nghiệm 20 lít

- Máy khuấy thích hợp cho thùng sơn 20 lít, thùng sơn 10 lít, thùng sơn 5 lít - Máy chuyên dùng khuấy trộn, phân tán sơn, mực in, hóa chất,... - Mã hàng: AD-03 - Thương...

Xem thêm
Máy khuấy sơn phòng nổ hệ xoay

Máy khuấy sơn phòng nổ hệ xoay

Máy khuấy sơn phòng nổ hệ xoay khuấy tốc độ cao từ 500-1000 lít, máy khuấy nâng hạ bằng hành trình ben thủy lực chống rung lắc, cứng cáp, có thể xoay ngang dùng...

Xem thêm
Máy nghiền sơn 500kg

Máy nghiền sơn 500kg

Máy nghiền sơn được gia công tại nhà xưởng Á Âu, Máy thiết kế với trục nghiền và cụm nghiền rổ được gia công bằng vật liệu inox 304, nơi tiếp xúc với...

Xem thêm
Máy chiết rót sơn đóng nắp thùng 20 lít

Máy chiết rót sơn đóng nắp thùng 20 lít

Máy chiết rót sơn đóng nắp thùng 20 lít thiết kế với cơ cấu truyền động xích và bàn trượt chỉ với việc cấp thùng máy sẽ tự duy chuyển đến vòi chiết,...

Xem thêm
Máy cân sơn định lượng

Máy cân sơn định lượng

Máy cân sơn định lượng được thiết kế kết hợp với máy bơm lọc sơn, Máy thiết kế với cân điện tử, đã cài sẵn cho chúng ta số lít theo yêu cầu

Xem thêm
Máy khuấy sơn 20kg

Máy khuấy sơn 20kg

Máy khuấy sơn 20kg thiết kế nâng hạ bằng hành trình ben khí nén , thích hợp thùng chứa 20 lít đến 50 lít. Máy dùng khuấy trộn, phân tán sơn như sơn nước, sơn...

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước tốc độ cao

Máy khuấy sơn nước tốc độ cao

Máy khuấy sơn nước tốc độ cao dùng khuấy phân tán, pha sơn làm mịn, đồng đều dung dịch. Máy được gia công sản xuất tại nhà xưởng Á Âu. Giao hàng trên toàn...

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước 1000 lít

Máy khuấy sơn nước 1000 lít

Máy khuấy sơn nước 1000 lít được gia công sản xuất tại nhà xưởng Máy khuấy Á Âu. Thương hiệu Amixtech. Bảo hàng 12 tháng. Giao hàng trên toàn quốc . Liên hệ...

Xem thêm
Công ty chuyên bán các thiết bị khuấy trộn sản xuất sơn

Công ty chuyên bán các thiết bị khuấy trộn sản xuất sơn

Công ty chuyên bán các thiết bị khuấy trộn sản xuất sơn

Xem thêm
Dự án máy khuấy sơn nước lắp trên sàn thao tác

Dự án máy khuấy sơn nước lắp trên sàn thao tác

Dự án máy khuấy sơn nước lắp trên sàn thao tác. Thương hiệu Amixtech, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn phòng nổ 1000 lít

Máy khuấy sơn phòng nổ 1000 lít

Máy khuấy sơn phòng nổ 1000 lít, Thương hiệu: Amixtech, Liên hệ: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy nghiền sơn công nghệ mới 500-1000 lít

Máy nghiền sơn công nghệ mới 500-1000 lít

Máy nghiền sơn công nghệ mới 500-1000 lít, Thương hiệu: Amixtech, Liên hệ: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy trộn keo chà ron 1 tấn

Máy trộn keo chà ron 1 tấn

Máy trộn keo chà ron 1 tấn, Thương hiệu: Amixtech, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy nghiền ngang thí nghiệm 1-2 lít

Máy nghiền ngang thí nghiệm 1-2 lít

Máy nghiền ngang thí nghiệm 1-2 lít. Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng. Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy nghiền ngang 30 lít

Máy nghiền ngang 30 lít

Máy nghiền ngang 30 lít, Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy trộn bột trét 500kg

Máy trộn bột trét 500kg

Máy trộn bột trét 500kg, Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy phân tán sơn 30hp

Máy khuấy phân tán sơn 30hp

Máy khuấy phân tán sơn 30hp, Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn 2 tầng cánh khuấy

Máy khuấy sơn 2 tầng cánh khuấy

Máy khuấy sơn 2 tầng cánh khuấy, Thương hiệu Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Sản xuất: Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn 100hp-75kw

Máy khuấy sơn 100hp-75kw

Thương hiệu: Amixtech, Sản Xuất: Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước 3000L-4000L-5000L

Máy khuấy sơn nước 3000L-4000L-5000L

Máy khuấy sơn nước 3000L-4000L-5000L được gia công sản xuất tại công ty Á Âu, giao hàng trên toàn quốc, Thương hiệu: Amixtech, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn 60hp 1000-1500 lít

Máy khuấy sơn 60hp 1000-1500 lít

Thương hiệu: Amixtech, bảo hành: 12 tháng, Sản xuất: Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn 20hp-15kw

Máy khuấy sơn 20hp-15kw

Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn 50hp-37kw

Máy khuấy sơn 50hp-37kw

Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy nghiền sơn 50kg

Máy nghiền sơn 50kg

Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Gia công cánh khuấy phân tán sơn

Gia công cánh khuấy phân tán sơn

Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Sản xuất: Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy phân tán sơn 200-500 lít

Máy khuấy phân tán sơn 200-500 lít

Thương hiệu: Amixtech, bảo hành: 12 tháng, Sản xuất: Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy phân tán sơn 4000-5000 lít 100hp

Máy khuấy phân tán sơn 4000-5000 lít 100hp

Máy khuấy phân tán sơn 4000-5000 lít 100hp, Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn 1000 lít

Máy khuấy sơn 1000 lít

Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn sàn thao tác 2000-2500-3000 lít

Máy khuấy sơn sàn thao tác 2000-2500-3000 lít

Máy khuấy sơn sàn thao tác 2000-2500-3000 lít, Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy trộn sơn công nghiệp 500-1000 lít

Máy trộn sơn công nghiệp 500-1000 lít

Máy trộn sơn công nghiệp 500-1000 lít, Thương hiệu: Amixtech, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sơn nước 1000-1500 lít

Máy khuấy sơn nước 1000-1500 lít

Máy khuấy sơn nước 1000-1500 lít, Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy nghiền sơn dạng nằm ngang

Máy nghiền sơn dạng nằm ngang

Máy nghiền sơn dạng nằm ngang, Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất : Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy trộn bột trét tường 2000kg

Máy trộn bột trét tường 2000kg

Máy trộn bột trét tường 2000kg. Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy sản xuất sơn móng tay

Máy sản xuất sơn móng tay

Máy sản xuất sơn móng tay, Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Sản xuất: Á Âu, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy sản xuất sơn nước

Máy sản xuất sơn nước

Máy sản xuất sơn nước, Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy nghiền màu sơn

Máy nghiền màu sơn

Máy nghiền màu sơn, Thương hiệu: Amixtech, sản xuất: Á Âu, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy sản xuất sơn chống thấm

Máy sản xuất sơn chống thấm

Máy sản xuất sơn chống thấm, Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy sản xuất sơn pu

Máy sản xuất sơn pu

Máy sản xuất sơn pu, Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm
Máy khuấy sản xuất sơn chống gỉ

Máy khuấy sản xuất sơn chống gỉ

Máy khuấy sản xuất sơn chống gỉ, Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành: 12 tháng, Hotline: 0909 266 949 Mr Trọng

Xem thêm

Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với công suất máy.

Hướng dẫn cách chọn cánh khuấy sao cho phù hơp với...

Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay

Các loại máy khuấy sơn thông dụng hiện nay, máy...

Các dòng máy khuấy thí nghiệm

Á Âu chuyên cung cấp các dòng máy khuấy thí nghiệm...

Bồn chứa sơn

Á Âu chuyên gia công sản xuất bồn chứa sơn, bồn...

Máy khuấy sơn công nghiệp

Máy khuấy sơn công nghiệp với công suất lớn, tốc...

Bồn khuấy sơn 100 lít

Bồn khuấy sơn có dung tích khuấy 100 lít. Bồn giúp...

Bồn chứa sơn định lượng 1000 lít

- Cấu tạo bồn: nắp bồn, thân bồn, chân bồn, cân...

Cánh khuấy sơn

Cánh khuấy sơn được thiết kế với những thanh...

Máy khuấy sơn nước công nghiệp 2000 lít

Máy khuấy sơn công nghiệp là dạng máy lớn dùng...

Máy khuấy sơn nước 200 lít

Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn 200 lít Thương hiệu:...

Máy khuấy 500 lít

Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy, bồn khuấy,...

Các loại máy khuấy sơn thí nghiệm hiện nay

Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy sơn thí nghiệm,...

Máy khuấy sơn cầm tay

- Máy khuấy sơn cầm tay Rubimix 7 - Công suất: 1200W...

Máy khuấy vữa cầm tay 1800w

Máy khuấy vữa cầm tay 1800w - Công suất: 1800W - Xuất...

Cánh khuấy thí nghiệm

Cánh khuấy thí nghiệm- Thương hiệu: Amixtech- Vật...

Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ

Cánh khuấy trộn sơn loại nhỏ- Thương hiệu: Amixtech-...

Máy khuấy sơn phòng nổ

Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất thiết...

Máy khuấy sơn 50 lít

Á Âu là đơn vị chuyên thiết kế và sản xuất máy...

Hệ thống sàn thao tác sản xuất nước sơn

- Thương hiệu: Amixtech. - Bảo hành: 12 Tháng. - Tình...

Máy khuấy sơn dầu 500 lít

Á Âu là đơn vị chuyên thiết kế sản xuất các...

Các dòng máy khuấy sơn hiện nay

Công ty Á Âu chuyên thiết kế và sản xuất các dòng...

Gia công bồn khuấy, bồn khuấy công nghiệp

Công ty Á Âu chuyên gia công sản xuất bồn khuấy,...

Máy khuấy sơn 10hp

- Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn 10hp-Thương hiệu:...

Máy khuấy sơn 30HP

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất...

Máy khuấy sơn nước 1 tấn

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công sản xuất...

Máy khuấy sơn dung môi thí nghiệm

Máy khuấy sơn dung môi thí nghiệm được gia công...

Máy nghiền sơn nằm ngang 20 lít

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gai công sản xuất...

Thi công lắp đặt hệ thống máy khuấy sơn phòng nổ tại công ty khách hàng

Máy khuấy phòng nổ đây là dòng máy khuấy được...

Máy nghiền rổ đĩa đôi là gì

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên sản xuất thiết kế,...

Thi công lắp đặt máy khuấy sơn PU công nghiệp 5000 lít

Công ty Á Âu là đơn vị chuyên gia công chế tạo...

Máy khuấy sơn khí nén 20 lít

- Máy khuấy sơn khí nén 20 lít được ứng dụng trong...

Máy khuấy sơn thí nghiệm 20 lít

- Máy khuấy thích hợp cho thùng sơn 20 lít, thùng sơn...

Máy khuấy sơn phòng nổ hệ xoay

Máy khuấy sơn phòng nổ hệ xoay khuấy tốc độ cao...

Máy nghiền sơn 500kg

Máy nghiền sơn được gia công tại nhà xưởng Á...

Máy chiết rót sơn đóng nắp thùng 20 lít

Máy chiết rót sơn đóng nắp thùng 20 lít thiết kế...

Máy cân sơn định lượng

Máy cân sơn định lượng được thiết kế kết...

Máy khuấy sơn 20kg

Máy khuấy sơn 20kg thiết kế nâng hạ bằng hành trình...

Máy khuấy sơn nước tốc độ cao

Máy khuấy sơn nước tốc độ cao dùng khuấy phân...

Máy khuấy sơn nước 1000 lít

Máy khuấy sơn nước 1000 lít được gia công sản...

Công ty chuyên bán các thiết bị khuấy trộn sản xuất sơn

Công ty chuyên bán các thiết bị khuấy trộn sản...

Dự án máy khuấy sơn nước lắp trên sàn thao tác

Dự án máy khuấy sơn nước lắp trên sàn thao tác....

Máy khuấy sơn phòng nổ 1000 lít

Máy khuấy sơn phòng nổ 1000 lít, Thương hiệu: Amixtech,...

Máy nghiền sơn công nghệ mới 500-1000 lít

Máy nghiền sơn công nghệ mới 500-1000 lít, Thương...

Máy trộn keo chà ron 1 tấn

Máy trộn keo chà ron 1 tấn, Thương hiệu: Amixtech,...

Máy nghiền ngang thí nghiệm 1-2 lít

Máy nghiền ngang thí nghiệm 1-2 lít. Thương hiệu:...

Máy nghiền ngang 30 lít

Máy nghiền ngang 30 lít, Thương hiệu: Amixtech, Bảo...

Máy trộn bột trét 500kg

Máy trộn bột trét 500kg, Thương hiệu: Amixtech, Bảo...

Máy khuấy phân tán sơn 30hp

Máy khuấy phân tán sơn 30hp, Thương hiệu: Amixtech,...

Máy khuấy sơn 2 tầng cánh khuấy

Máy khuấy sơn 2 tầng cánh khuấy, Thương hiệu Amixtech,...

Máy khuấy sơn 100hp-75kw

Thương hiệu: Amixtech, Sản Xuất: Á Âu, Hotline: 0909...

Máy khuấy sơn nước 3000L-4000L-5000L

Máy khuấy sơn nước 3000L-4000L-5000L được gia công...

Máy khuấy sơn 60hp 1000-1500 lít

Thương hiệu: Amixtech, bảo hành: 12 tháng, Sản xuất:...

Máy khuấy sơn 20hp-15kw

Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Hotline: 0909...

Máy khuấy sơn 50hp-37kw

Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành:...

Máy nghiền sơn 50kg

Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành:...

Gia công cánh khuấy phân tán sơn

Thương hiệu: Amixtech, Bảo hành: 12 tháng, Sản xuất:...

Máy khuấy phân tán sơn 200-500 lít

Thương hiệu: Amixtech, bảo hành: 12 tháng, Sản xuất:...

Máy khuấy phân tán sơn 4000-5000 lít 100hp

Máy khuấy phân tán sơn 4000-5000 lít 100hp, Thương hiệu:...

Máy khuấy sơn 1000 lít

Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất: Á Âu, Bảo hành:...

Máy khuấy sơn sàn thao tác 2000-2500-3000 lít

Máy khuấy sơn sàn thao tác 2000-2500-3000 lít, Thương...

Máy trộn sơn công nghiệp 500-1000 lít

Máy trộn sơn công nghiệp 500-1000 lít, Thương hiệu:...

Máy khuấy sơn nước 1000-1500 lít

Máy khuấy sơn nước 1000-1500 lít, Thương hiệu: Amixtech,...

Máy nghiền sơn dạng nằm ngang

Máy nghiền sơn dạng nằm ngang, Thương hiệu: Amixtech,...

Máy trộn bột trét tường 2000kg

Máy trộn bột trét tường 2000kg. Thương hiệu: Amixtech,...

Máy sản xuất sơn móng tay

Máy sản xuất sơn móng tay, Thương hiệu: Amixtech,...

Máy sản xuất sơn nước

Máy sản xuất sơn nước, Thương hiệu: Amixtech, Sản...

Máy nghiền màu sơn

Máy nghiền màu sơn, Thương hiệu: Amixtech, sản xuất:...

Máy sản xuất sơn chống thấm

Máy sản xuất sơn chống thấm, Thương hiệu: Amixtech,...

Máy sản xuất sơn pu

Máy sản xuất sơn pu, Thương hiệu: Amixtech, Sản xuất:...

Máy khuấy sản xuất sơn chống gỉ

Máy khuấy sản xuất sơn chống gỉ, Thương hiệu:...

Video clip

Đối tác

backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường